facebook
pinterest
instagram
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Folka

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Folka sp. z o.o., Pęcice Małe, ul. Skowronków 21A , NIP: 5342660736, Regon: 524440236, tel. +48 504 799 077, adres email: foka[at]folka.pl - Firma wpisana do KRS pod numerem 0001018783.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie numeru telefonu, umożliwi to kontakt z Klientem w przypadku jakichkolwiek zmian, opóźnień oraz będzie przekazany kurierowi w celu ułatwienia dostawy produktu.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

6. Do każdego zamówienia, w chwili gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wystawiana jest faktura VAT potwierdzająca dokonanie transakcji.


7. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.

 

§3

Płatności

1. Za zamówiony towar Klient może zapłacić przelewem bankowym, dokonać przedpłaty „on-line” w jednym z serwisów: PayU lub "Przelew natychmiastowy" (płatności Shoper) gdzie podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. - wygodny i bezpieczny sposób dokonania wpłaty za pośrednictwem Internetu. System PayU oraz"Przelew natychmiastowy" obsługuje bezpieczne transakcje: karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, ePrzelewy - lista obsługiwanych obecnie banków dostępna po wyborze tej formy płatności na etapie zamówienia, inne - Płacę gotówką z Unikasą, Wydrukuj i Zapłać.) lub PayPal dla obcych walut z dodatkową opłatą 3% wartości zamówienia za przewalutowanie), bądź zapłacić przy odbiorze zamówienia u doręczyciela (tzw. płatność przy odbiorze), przy czym płatność przy odbiorze realizowana jest tylko do kwoty 500PLN i jest powiększona o 3% kwoty pobrania.

2. W przypadku przedpłaty za zamówiony towar płatności prosimy dokonać przelewem na rachunek bankowy:

4. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) i ePrzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisów PayU, Płatności Shoper (gdzie podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.) lub PayPal. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej klienta.

5. Zamówienia z dokonaną wcześniej przedpłatą realizujemy po zaksięgowaniu wpływu na nasze konto podane w paragraf 3 pkt 2. Zamówienia opłacone kartą płatniczą realizujemy od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

6. Brak przedpłaty należności za zamówienie w ciągu 7 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia powoduje jego anulowanie.

7. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 10 dni roboczych (chyba że w opisie produktu zaznaczono inaczej) licząc od dnia otrzymania płatności, a w przypadku płatności za pobraniem od wysłania potwierdzenia złożonego przez Klienta Zamówienia na produkty dostępne z magazynu.

9. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, kupujący podejmuje decyzje o jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

10. Ceny przesyłek określone są w panelu zakupów po wybraniu formy dostawy.

10.1. Koszt dostawy zamówienia na terenie Polski: 

 • Koszt wysyłki kurierem - zgodnie z ofertą w panelu zamówień.
 • Przedmioty małe (małe pufy, poduszki i niektóre akcesoria): Paczkomat 15PLN, kurier DPD/DHL/UPS 16,50PLN
 • Przedmioty duże i bardzo duże powyżej 10kg: kurier DPD/DHL/UPS 35zł

10.2. Koszt dostawy zamówienia kurierem poza Polską są wyliczane przy stworzeniu koszyka zakupów dla danego adresu

 • Dostawa w Europie - wg specyfikacji państw
 • Dostawa poza Europą - wg specyfikacji państw.

11. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (DPD, UPS, DHL, Paczkomaty).

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Terminy dostawy

4.1 Czas dostawy zamówienia kurierem na terenie kraju - 1 dzień roboczy.

4.2 Czas dostawy zamówienia w Europie za pośrednictwem kuriera - 2 - 4 dni roboczych.

4.3 Czas dostawy zamówienia poza Europą za pośrednictwem kuriera - 4 - 7 dni roboczych.

§5

Zwroty - Prawo odstąpienia od umowy

1. Produkty zamówione w Sklepie mogą zostać zwrócone zgodnie z ustawą z dn. 24 czerwca 2014r. art.27 w terminie 14 dni od daty jego otrzymania bez podania przyczyny. W tym celu Klient powinien złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki stosowne oświadczenia (do pobrania tutaj) na piśmie i przesłać je na adres:

Folka, 05-806 Pęcice Małe, ul. Skowronków 21A

2. Zwracany towar nie noszący śladów użytkowania (dotyczy również firmowego opakowania) należy przesłać wraz z kompletem dokumentów (rachunek) na powyższy adres nie później niż po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o zwrocie towaru. 

3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

4. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej klienta. 

5. Koszty odesłania towaru ponosi Klient, nie podlegają zwrotowi. Klient przyjmuje do wiadomości, że towary o dużych gabarytach nie mogą być odesłane zwykłą przesyłką pocztową. W związku z tym koszt odesłania towaru będzie wyższy niż zwykła przesyłka pocztowa. 

6. Sklep nie przyjmuje zwrotów odsyłanych za pobraniem.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku towarów wykonanych na indywidualne zamówienie Klienta. 

§6

Reklamacje

1. Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności spedytora. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akt staranności wymagany przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Stanowi to podstawę do uznania reklamacji. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. 

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. 

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi (przez okres 2 lat), lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

6. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

 1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 4. Żądać usunięcia wadySprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 1 Regulaminu.

7. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Folka, Pęcice Małe, ul. Skowronków 21A

8. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie

9. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 1 Regulaminu

10. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

§7

Ochrona prywatności

1. Folka sp. z o.o. jest Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w odniesieniu do danych osobowych Klientów, będących osobami fizycznymi. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Państwa identyfikować: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia zakupów. Z Administratorem można skontaktować się z pisząc na adres: folka@folka.pl lub dzwoniąc pod numer:+48504799077.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu. 

§8

Inne

1. Wszelkie zamieszczone zdjęcia produktów, znaki handlowe i materiały graficzne podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie ich, powielanie i wykorzystanie możliwe jest po uzyskaniu pisemnej zgody Właściciela Sklepu.

2. Wygląd, kształt, a zwłaszcza kolor produktu mogą odbiegać od prezentowanych w serwisie ze względu na rozdzielczość obrazu oraz typ matrycy monitora.

3. Klient przyjmuje do wiadomości, że niektóre z oferowanych produktów wykonywane są ręcznie, co nie daje możliwości wiernego powielenia ich wyglądu. Różnice te mogą dotyczyć koloru, kształtu lub wzoru.

4. W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.  Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w sytuacji, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

5. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na www.folka.pl

6. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

www.folka.pl

Luty 2023

2018 Wszelkie prawa zastrzeżone Folka ®
Realizacja Onisoft
|
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl