facebook
pinterest
instagram
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Folka

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Folka Aleksandra Roszkowska, Pęcice Małe, ul. Skowronków 21A , NIP: 6771096099, Regon: 147344323, tel. +48 504 799 077, adres email: folka@folka.pl  - Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie numeru telefonu, umożliwi to kontakt z Klientem w przypadku jakichkolwiek zmian, opóźnień oraz będzie przekazany kurierowi w celu ułatwienia dostawy produktu.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

6. Do każdego zamówienia, w chwili gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wystawiana jest faktura VAT potwierdzająca dokonanie transakcji.


7. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.

 

§3

Płatności

1. Za zamówiony towar Klient może zapłacić przelewem bankowym, dokonać przedpłaty „on-line” w jednym z serwisów (Płatność elektroniczna PayU lub eCard dla polskich złotych bez dodatkowej opłaty lub PayPal dla obcych walut z dodatkową opłatą 3% wartości zamówienia za przewalutowanie), bądź zapłacić przy odbiorze zamówienia u doręczyciela (tzw. płatność przy odbiorze), przy czym płatność przy odbiorze realizowana jest tylko do kwoty 500PLN i jest powiększona o 3% kwoty pobrania.

2. W przypadku przedpłaty za zamówiony towar płatności prosimy dokonać przelewem na rachunek bankowy:

4. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i ePrzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisów eCard oraz PayPal

5. Zamówienia z dokonaną wcześniej przedpłatą realizujemy po zaksięgowaniu wpływu na nasze konto podane w paragraf 3 pkt 2.

6. Brak przedpłaty należności za zamówienie w ciągu 7 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia powoduje jego anulowanie.

7. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 10 dni roboczych (chyba że w opisie produktu zaznaczono inaczej) licząc od dnia otrzymania płatności, a w przypadku płatności za pobraniem od wysłania potwierdzenia złożonego przez Klienta Zamówienia na produkty dostępne z magazynu.

9. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, kupujący podejmuje decyzje o jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

10. Ceny przesyłek określone są w panelu zakupów po wybraniu formy dostawy.

10.1. Koszt dostawy zamówienia na terenie Polski: 

  • Koszt wysyłki kurierem - zgodnie z ofertą w panelu zamówień.
  • Przedmioty małe (małe pufy, poduszki i niektóre akcesoria): Paczkomat 10PLN, kurier DHL/UPS 16,50PLN
  • Przedmioty duże i bardzo duże powyżej 10kg: kurier DPD/DHL/UPS 35zł

10.2. Koszt dostawy zamówienia kurierem poza Polską są wyliczane przy stworzeniu koszyka zakupów dla danego adresu

  • Dostawa w Europie - wg specyfikacji państw
  • Dostawa poza Europą - wg specyfikacji państw.

11. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (DPD, UPS, DHL, Paczkomaty).

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Terminy dostawy

4.1 Czas dostawy zamówienia kurierem na terenie kraju - 1 dzień roboczy.

4.2 Czas dostawy zamówienia w Europie za pośrednictwem kuriera - 2 - 4 dni roboczych.

4.3 Czas dostawy zamówienia poza Europą za pośrednictwem kuriera - 4 - 7 dni roboczych.

§5

Zwroty - Prawo odstąpienia od umowy

1. Produkty zamówione w Sklepie mogą zostać zwrócone zgodnie z ustawą z dn. 24 czerwca 2014r. art.27 w terminie 14 dni od daty jego otrzymania bez podania przyczyny. W tym celu Klient powinien złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki stosowne oświadczenia (do pobrania tutaj) na piśmie i przesłać je na adres:

Folka, 05-806 Pęcice Małe, ul. Skowronków 21A

2. Zwracany towar nie noszący śladów użytkowania (dotyczy również firmowego opakowania) należy przesłać wraz z kompletem dokumentów (rachunek) na powyższy adres nie później niż po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o zwrocie towaru. 

3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

4. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

5. Koszty odesłania towaru ponosi Klient, nie podlegają zwrotowi. Klient przyjmuje do wiadomości, że towary o dużych gabarytach nie mogą być odesłane zwykłą przesyłką pocztową. W związku z tym koszt odesłania towaru będzie wyższy niż zwykła przesyłka pocztowa. 

6. Sklep nie przyjmuje zwrotów odsyłanych za pobraniem.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku towarów wykonanych na indywidualne zamówienie Klienta. 

§6

 Reklamacje

1. Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności spedytora. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akt staranności wymagany przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Stanowi to podstawę do uznania reklamacji. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. 

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. 

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

§7

Ochrona prywatności

1. Klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu.

§8

Inne

1. Wszelkie zamieszczone zdjęcia produktów, znaki handlowe i materiały graficzne podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie ich, powielanie i wykorzystanie możliwe jest po uzyskaniu pisemnej zgody Właściciela Sklepu.

2. Wygląd, kształt, a zwłaszcza kolor produktu mogą odbiegać od prezentowanych w serwisie ze względu na rozdzielczość obrazu oraz typ matrycy monitora.

3. Klient przyjmuje do wiadomości, że niektóre z oferowanych produktów wykonywane są ręcznie, co nie daje możliwości wiernego powielenia ich wyglądu. Różnice te mogą dotyczyć koloru, kształtu lub wzoru.

4. W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.  Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w sytuacji, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

5. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na www.folka.pl

6. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

www.folka.pl

Sierpień 2017

2018 Wszelkie prawa zastrzeżone Folka ®
Realizacja Onisoft
|
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl